HÌnh đại diện 73606 Nguyễn Minh Quang
Trả lời: Giup em với!
Bởi 73606 Nguyễn Minh Quang - Thứ hai, 13 Tháng sáu 2011, 06:49 AM
 
omega=can.bac.hai.cua(omega1.omega2) thi thỏa yêu cầu bài toán