HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC ĐÂY AI GIÚP TUI VS KHÓ QUÁ
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ hai, 24 Tháng mười 2011, 02:20 PM
 

đâu có.mình nhầm. đây là toán động học thôi. sử dụng kiến thức cộng vận tốc là ra