HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Trả lời: giải jum tui bài này với
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Thứ sáu, 14 Tháng mười 2011, 11:54 PM
 
Hiện tại mình không có máy tính. Bạn tự tính KQ giùm mình nhé

Gọi đỉnh của tam giác cân là q1

2 đỉnh còn lại là q2 và q2' (để phân biệt thôi, chả làm gì cả)

gọi khoảng cách giữa q1 và q2 là x thì ta có thể dùng hệ thức lượng trong tam giác để tìm khoảng cách giữa q2 và q2' (mình tính ko nhầm thì [(căn(6) - căn(2))/2]*x

tìm lực của q2 tác dụng lên q1: F21
tìm lực của q2' tác dụng lên q1: F21'
Tìm lực của q2 tác dụng lên q2': F22'

Lực tác dụng lên q1 bằng hợp lực của 2 lực kia 1 góc là 30 độ (tính giùm mình)

Áp dụng điều kiện để hệ cân bằng rồi tìm tỉ số giữa q1 và q2 thôi (x sẽ mất đi trong quá trình biến đổi)