HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Trả lời: LÀM ƠN GIÚP DÙM EM
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Thứ năm, 9 Tháng sáu 2011, 01:50 PM
 

Dùng công thức của Torrixenly cũng được

v=cănbậc2(2gh)

trong đó h là chiều cao mực nước. (trích từ sách Vật Lý vui của I.A.Pê.REN.MAN)