tran trieu phu
Khóa học: Lớp 11: Các thí nghiệm - mô hình về dòng điện không đổi
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ hai, 7 Tháng bảy 2008, 08:38 AM
 
aTham gia tại LHVL -> thí nghiệm VL
Giáo viên: Trần Triệu Phú
Chương trình lớp 11: Các thí nghiệm, mô hình về dòng điện không đổi
  • Mô tả thí nghiệm vẽ đường đặc trưng vôn - ampe của điện trở R
  • Mô tả thí nghiệm vẽ đường đặc trưng vôn - ampe của điện trở đèn dây tóc.Cho thấy sự phụ thuộc vào nhiệt độ của điện trở (sẽ học bài dòng điện trong các môi trường).

  • Mô hình kiểm chứng các công thức mắc bộ nguồn nối tiếp
  • Mô hình kiểm chứng các công thức mắc bộ nguồn song song
Các mô phỏng soạn bằng chương trình Crocodile Physics
Mời các bạn tham gia