HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: Bài thả vật rơi không đơn giản như ta nghĩ....
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ tư, 28 Tháng mười hai 2011, 01:44 PM
 

ờ hớ. xem lại mục cũ mới thấy buồn cười. hehe. ai bảo cậu ghi là "1 bài thả vật rơi k đơn giản như ta nghĩ " nên t mới nghĩ là gia tốc trọng trg thay đổi theo độ cao.^^