HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Bài thả vật rơi không đơn giản như ta nghĩ....
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Thứ sáu, 31 Tháng mười hai 2010, 09:38 AM
 

Thả một vật có khối lượng m từ độ cao h = 2R. Tính thời gian t (s) vật chạm đất.

(R là bán kính trái đất, g tại mặt đất lấy 9.81m/s2)

HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: Bài thả vật rơi không đơn giản như ta nghĩ....
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ ba, 31 Tháng năm 2011, 11:43 AM
 

uhm cong nhan bai nez kho' that; cho minh doi chieu kq vs

t=can( (2*(R+h)^3-R^3)/(3GR^2)) vs h=2R thi t=can( 16R/3g)

HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Trả lời: Bài thả vật rơi không đơn giản như ta nghĩ....
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Thứ năm, 9 Tháng sáu 2011, 01:47 PM
 
Cho em hỏi cách giải...em mới học xong lớp 10, năm sau lên 11. không thể giải bằng Vi Phân và Tích Phân
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: Bài thả vật rơi không đơn giản như ta nghĩ....
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ tư, 28 Tháng mười hai 2011, 01:44 PM
 

ờ hớ. xem lại mục cũ mới thấy buồn cười. hehe. ai bảo cậu ghi là "1 bài thả vật rơi k đơn giản như ta nghĩ " nên t mới nghĩ là gia tốc trọng trg thay đổi theo độ cao.^^