HÌnh đại diện 122085 Trần Đức Công
Đề thi lý học kỳ 1 lớp 10-NK-TPNĐ
Bởi 122085 Trần Đức Công - Thứ năm, 23 Tháng mười hai 2010, 11:43 AM
 
Mạn phép post bài khó:
2 vật m1=2kg m2= 1kg đạt trên mặt bàn nằm ngang.hệ số ma sát = 0,1.dây nối giữa 2 vật nhẹ không dãn.ban đầu m1 cách mép A 1 đoạn = 2m.tác dụng vào m1 lực F = 6N nằm ngang như hình vẽ.g=10(m/s.s).
Sau 2s lực F ngừng tác dụng đồng thời dây nối giữa 2 vật bị đứt.Xác định điểm chạm đất của m1 cách chân bàn 1 đoạn = ?.biết AB=1m
[IMG]http://ca9.upanh.com/18.319.22750280.yEG0/a.jpg[/IMG]
Link ảnh đây : http://ca9.upanh.com/18.319.22750280.yEG0/a.jpg
HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Trả lời: Đề thi lý học kỳ 1 lớp 10-NK-TPNĐ
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Thứ hai, 30 Tháng năm 2011, 11:35 AM
 

Máy tính của mình đang hư nên không thể tính kết quả giùm bạn được, nhưng mà hướng giải là như vầy:

- Tổng khối lượng của hệ là 3kg.

P=30N.

a = 6/3 - 3/3 = 1 m/s

- Trong 2s tác dụng. Vật 1 đi cùng với hệ và đi được quãng đường là

x = 1/2at^2 = 2 (m) ; vừa đủ để rớt xuống

v = at + v0 = 1*2 = 2 m/s

áp dụng công thức ném ngang là ra kết quả thôi....không có máy tính, khó làm quá Buồn(

HÌnh đại diện 155569 Nguyễn Hải Ly
Trả lời: Đề thi lý học kỳ 1 lớp 10-NK-TPNĐ
Bởi 155569 Nguyễn Hải Ly - Thứ ba, 9 Tháng tám 2011, 05:22 PM
 
sao kho' qa' vay.
HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Trả lời: Đề thi lý học kỳ 1 lớp 10-NK-TPNĐ
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Thứ năm, 1 Tháng chín 2011, 07:45 AM
 
Bài này cũng bình thường thôi bạn ( không biết có phải do trường mình cho đề khó quá không), để mình post cái đề kiểm tra 1 tiết của tụi mình lên, cả khối mình bỏ hết luôn =.="