HÌnh đại diện 149287 phan thi trinh
Trả lời: giúp mình vơí
Bởi 149287 phan thi trinh - Thứ sáu, 24 Tháng sáu 2011, 08:32 AM
 
goi thoi gian di tren doan duong nam ngang, len doc, xuong doc lan luot la: t1,t2,t3
theo pai ra ta se co he sau:
40t1 + 20t2 + 60t3 = 80
t1 + t2 + t3 = 7\3
t2 - 3t3=0


giai he ta duoc:
t1=1 => s1=40
t2=1 => s2=20
t3=1/3 =>s3=29