HÌnh đại diện 115313 đông huy hùng
giúp mình vơí
Bởi 115313 đông huy hùng - Thứ ba, 9 Tháng mười một 2010, 01:12 PM
 
1 chiêc xe chạy trên 1 con đương` 80km hêt 2h20p.
quãng đương gôm` 3 đoạn , doan nam ngang , doan xuong doc , doan len doc
S len doc = S xuong doc . V snamngang=40km/h V slendoc=20km/h V sxuong doc=60km/h tính S các đoạn đương`coi cđ là đêù
HÌnh đại diện 149287 phan thi trinh
Trả lời: giúp mình vơí
Bởi 149287 phan thi trinh - Thứ sáu, 24 Tháng sáu 2011, 08:32 AM
 
goi thoi gian di tren doan duong nam ngang, len doc, xuong doc lan luot la: t1,t2,t3
theo pai ra ta se co he sau:
40t1 + 20t2 + 60t3 = 80
t1 + t2 + t3 = 7\3
t2 - 3t3=0


giai he ta duoc:
t1=1 => s1=40
t2=1 => s2=20
t3=1/3 =>s3=29