HÌnh đại diện 110153 vatly88
chuyen dong thang bien doi deu
Bởi 110153 vatly88 - Thứ hai, 11 Tháng mười 2010, 04:01 PM
 
vi sao lai co cong thuc x1=x2 trong chuyen thang bien doi deu
HÌnh đại diện 110390 Hoang Yen
Trả lời: chuyen dong thang bien doi deu
Bởi 110390 Hoang Yen - Thứ ba, 12 Tháng mười 2010, 09:26 PM
 

hix co kong thuk do nua ak?

rang minh chua nghe ai noi ka he?

HÌnh đại diện 119735 trương minh phúc
Trả lời: chuyen dong thang bien doi deu
Bởi 119735 trương minh phúc - Thứ tư, 8 Tháng mười hai 2010, 10:06 PM
 

này nha

x1 và x2 không phải quãng đường đi được của 2 xe mak là toạ độ của 2 xe trên hệ trục toạ độ

khj 2 xe gặp nhau chúng có cùng toạ độ

vậy x1=x2

goodbye

HÌnh đại diện 160706 Nguyễn Đức Huy
Trả lời: chuyen dong thang bien doi deu
Bởi 160706 Nguyễn Đức Huy - Thứ tư, 7 Tháng chín 2011, 10:38 AM
 
X1=X2 khi va chi khi hai vật gặp nhau.CT này dùng để giai các bài toán gặp nhau.
HÌnh đại diện 162678 bui tuan cuong
Trả lời: chuyen dong thang bien doi deu
Bởi 162678 bui tuan cuong - Thứ hai, 19 Tháng chín 2011, 03:25 PM
 
them mot kieu nua la xe di toi roi lai di lui vao dung vi tri ban dau nen x1=x2 hjhjCười lớn
HÌnh đại diện 163826 Nguyen Van Thanh Cuong
Trả lời: chuyen dong thang bien doi deu
Bởi 163826 Nguyen Van Thanh Cuong - Thứ năm, 22 Tháng chín 2011, 06:28 PM
 
cái này là khi bạn tìm thời gian 2 chất điểm gặp nhau! chất điểm gặp nhau lúc x1=x2(vị trí 2 xe gặp nhau) khi bạn có thời gian thay vào x1 hoặc x2 để tìm ra vị trí gặp nhau!
HÌnh đại diện 166048 Duy Quang
Trả lời: chuyen dong thang bien doi deu
Bởi 166048 Duy Quang - Chủ nhật, 2 Tháng mười 2011, 03:49 PM
 

tại vì x2=xhhhhhhhhhjjjjjjjjjjjjj