HÌnh đại diện 77867 Nguyễn Thành
Trả lời: dao dong dieu hoa
Bởi 77867 Nguyễn Thành - Thứ sáu, 18 Tháng mười một 2011, 03:08 PM
 
a/ Phương trình dao động điều hoà là: x=5Cos4\pi t cm.
b/ Vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương khi :4\pi t=-\frac{\pi }{2}+2k\pi
=>t= -\frac{1}{8}+\frac{k}{2} Với k= 1;2;3.....n