HÌnh đại diện 103876 tran van cuong
dao dong dieu hoa
Bởi 103876 tran van cuong - Thứ hai, 6 Tháng chín 2010, 02:25 PM
 
Chu_tich_nuoc_gui_thu_chuc_mung_nhan_dip_khai_giang.doc
mot vat dao dong dieu hoa co bien do A=5cm va co tan so f=2Hz.
a.viet phuong trinh dao dong cua vat,chon goc thoi gian la luc va dat li do cuc dai.
b.vat di qua vi tri can bang theo chieu duong vao nhung thoi diem nao?

HÌnh đại diện 104856 trần anh dũng
Trả lời: dao dong dieu hoa
Bởi 104856 trần anh dũng - Thứ hai, 13 Tháng chín 2010, 09:30 PM
 
a)ptdd co dag x = Acos\left(\omega t + \phi \right). trong do: A = 5 cm \omega = 2\pi f = 4\pi rad/s. tai t=0 \Rightarrow x=5 cm \Leftrightarrow cos\Phi =1\Rightarrow \Phi = 0. \Rightarrow ptdd cua vat la: x= 5cos4\pi t
b)vat di wa vtcb vao cac thoi diem t = k\frac{3T}{4}.
HÌnh đại diện 122088 tran manh cuong
Trả lời: dao dong dieu hoa
Bởi 122088 tran manh cuong - Thứ ba, 11 Tháng một 2011, 01:46 PM
 

Ban hay doc de ki zo nhe

HÌnh đại diện 104856 trần anh dũng
Trả lời: dao dong dieu hoa
Bởi 104856 trần anh dũng - Thứ hai, 13 Tháng chín 2010, 10:25 PM
 
lan sau dua bai nao kho hon mot ty.nhug bai nay de lam tren lop thui na.ok??????????
HÌnh đại diện 122088 tran manh cuong
Trả lời: dao dong dieu hoa
Bởi 122088 tran manh cuong - Thứ ba, 11 Tháng một 2011, 01:44 PM
 

V i chon goc thoi gian tai vi tri co li do cuc dai nen ban pai xet 2 TH

TH1: chon goc thoi gian tai A           t=3T/4+kT

TH2: chon goc thoi gian tai -A          t=T/4+kT

chuc ban hoc tot mon ly

HÌnh đại diện 77867 Nguyễn Thành
Trả lời: dao dong dieu hoa
Bởi 77867 Nguyễn Thành - Thứ sáu, 18 Tháng mười một 2011, 03:08 PM
 
a/ Phương trình dao động điều hoà là: x=5Cos4\pi t cm.
b/ Vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương khi :4\pi t=-\frac{\pi }{2}+2k\pi
=>t= -\frac{1}{8}+\frac{k}{2} Với k= 1;2;3.....n