HÌnh đại diện Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Đưa bài lên phần tin tức
Bởi Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Thứ ba, 17 Tháng sáu 2008, 03:47 PM
 

Xin cho hỏi tôi có thể đóng góp nội dung phần TIN TỨC? Nếu được, thì cần phải vào đâu?

tran trieu phu
Trả lời: Đưa bài lên phần tin tức
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ ba, 17 Tháng sáu 2008, 10:34 PM
 
Phần tin tức trên tarng chính chỉ có người được cho phép mới có thể soạn được.Hỗn hợp

Trong các mục tin tức của khóa học, tùy GV thiết lập cho phép học viên gủi bài hay không, mặc định là có thể gửi bài viết tin mới!

Nếu có vần đề gì thì bạn vào mục trao đổi Tại

http://elearning1.thuvienvatly.info/mod/forum/view.php?id=301