HÌnh đại diện 79147 Pham Xuan Truong
nang luong mach LC kho day
Bởi 79147 Pham Xuan Truong - Thứ sáu, 19 Tháng ba 2010, 08:41 PM
 

Câu 1. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bằng nhau, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu?

A. không đổi

B. 1/4

C. 0,5can3

D. 1/2

HÌnh đại diện CamHung Lê Thị Nhất Hưng
Trả lời: nang luong mach LC kho day
Bởi CamHung Lê Thị Nhất Hưng - Thứ bảy, 20 Tháng ba 2010, 07:34 PM
 
1/2
HÌnh đại diện 24606 Tran Cuong
Trả lời: nang luong mach LC kho day
Bởi 24606 Tran Cuong - Thứ ba, 28 Tháng sáu 2011, 11:37 PM
 
Xét lúc 1 tụ bị đánh thủng thì W tổng=3/4 W lúc đầu
Vậy nên I0 sau/Io trước = căn 3/2
Đáp án C
Để biết thêm gọi thầy Cường 0915555761