tran trieu phu
Công cụ dạy học theo dự án - module Project tool
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ tư, 11 Tháng sáu 2008, 11:08 PM
 
Module này hỗ trợ cho GV soạn một khóa học áp dụng dạy học theo dự án có các chức năng:
  1. File hướng dẫn của GV

  2. Tải lên sản phẩm và đánh giá sản phẩm lẫn nhau, tự đánh giá.

  3. Đề xuất các ý tưởng liên quan đến vấn đề.Thời gian hoàn thành.

  4. Quy định thời gian bắt đầu và kết thúc....

Sơ đồ hoạt động có thể mô tả theo sơ đồ: (click vào để phóng to)

defd
Nếu GV có nhu cầu thử module này hay muốn tạo một khóa học cho mình và HS của mình thì click vào mẫu yêu cầu khóa học trên đầu trang chính.

Xem thêm tại: http://docs.moodle.org/en/Project_module