HÌnh đại diện 384942 Thịnh
Lý 10
Bởi 384942 Thịnh - Thứ ba, 4 Tháng mười hai 2018, 09:05 PM
 
từ đỉnh A của một mặt bàn nghiêng người ta thả một vật có khối 0,2 kg trượt không ma sát không vận tốc đầu . Cho AB = 50cm , BC = 100 cm ;130 cm l g = 10m/s2

a , tính vận tốc của vật tại điểm B

b, Chứng minh rằng quỹ đạo của vật sau khi rời khỏi bàn là một vật rời cách chân bàn một đoạn CE bằng bao nhiêu ( lấy gốc tọa độ tại C )