HÌnh đại diện 382677 lê phúc khang
lý 9
Bởi 382677 lê phúc khang - Thứ sáu, 2 Tháng mười một 2018, 08:53 PM
 
Một cục nước đá ở 0'C được gắn chặt vào đáy của một bình cách nhiệt hình trụ.Một lượng nước có khối lượng bằng khối lượng cục nước đá được đổ vào bình thì cục nước đá ngập hoàn toàn trong nước.Sau khi trạng thái cân bằng nhiệt được thiết lập chiều cao mực nước giảm bớt đi 2%.Cho biết khối lượng riêng Dn=1000kg/m 3 ,nhiệt dung riêng của nước cn=4200J/kg.k , khối lượng riêng của nước đá D đ=900kg/m 3 ,nhiệt nóng chảy của nước đá là ⋏ = 3 , 2.10 5 J/kg.Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa nước đá với bình chứa và môi trường.
1 Hỏi nước đá có tan hết không?Why?
2 Hãy xác định nhiệt độ ban đầu của nước đổ vào bình?