HÌnh đại diện 380222 minh
vận tốc âm thanh thì trừ như thế nào
Bởi 380222 minh - Thứ hai, 1 Tháng mười 2018, 11:15 AM
 
nếu thả một vật rơi tự do từ một điểm xác định khi vật rơi xuống nghe thây vật rơi xuống đất thì có phải trừ đi thời gian của vận tốc âm thanh không?