HÌnh đại diện 377154 Hoàng Bảo Nguyên
học kì 2 lớp 10
Bởi 377154 Hoàng Bảo Nguyên - Thứ năm, 3 Tháng năm 2018, 08:36 PM
 
mọi người giúp em giải bài này với
đầu nút ống thủy tinh có đường kính 1mm được nhúng vào một chậu thủy ngân sâu l=20cm.Cần áp suất bằng bao nhiêu để đẩy thủy ngân ra khỏi ống? Cho biết khối lượng riêng của thủy nhân là 13600kg/m^3. Suất văng mặt ngoài của nước là:470*10^-3 (N/m) và g=10m/s^2