HÌnh đại diện 374153 trung anh
Lý 10 chương 1 * Giúp mình với
Bởi 374153 trung anh - Thứ hai, 25 Tháng chín 2017, 08:11 PM
 
các giọt nước mưa rơi đều thẳng đứng với vận tốc v1. Một xe lửa chạy thẳng đều theo phương ngang với vận tốc v2 = 17,3m/s . Các giọt nước mưa bám vào cửa kính và chạy dọc theo hướng hợp 30 độ với phương thẳng đứng . Vận tốc rơi thẳng đều của các giọt nước mưa là bao nhiêu?