HÌnh đại diện 374956 ngô thu hương
Trả lời: Vật lý 11
Bởi 374956 ngô thu hương - Thứ hai, 6 Tháng mười một 2017, 01:55 PM
 
khi R2 nt R1 thì I=E/(R1+R2+r)=I1=I2=Ir
I=1,5/(R1+R2+0,1)=1,5 (1)
KHI R1 //R2 THÌ
I=5=1,5/((R1.R2)/(R1+R2)+0,1) (2)
TỪ 1 VÀ 2 suy ra R1,R2