HÌnh đại diện 372967 Hùng Hoàng Minh
Vật lý 11
Bởi 372967 Hùng Hoàng Minh - Thứ tư, 28 Tháng sáu 2017, 03:35 PM
 
Một nguồn điện có suất điện động E = 1,5V, điện trở trong r = 0,1 Ω. Mắc giữa hai cực
nguồn điện trở R1 và R2 . Khi R1 nối tiếp R2 thì cường độ dòng điện qua mỗi điện qua mỗi điện trở
là 1,5A. Khi R1 song song R2 thì cường độ dòng điện tổng cộng qua 2 điện
trở là 5A. Tính R1 và R2.
HÌnh đại diện 374956 ngô thu hương
Trả lời: Vật lý 11
Bởi 374956 ngô thu hương - Thứ hai, 6 Tháng mười một 2017, 01:55 PM
 
khi R2 nt R1 thì I=E/(R1+R2+r)=I1=I2=Ir
I=1,5/(R1+R2+0,1)=1,5 (1)
KHI R1 //R2 THÌ
I=5=1,5/((R1.R2)/(R1+R2)+0,1) (2)
TỪ 1 VÀ 2 suy ra R1,R2