HÌnh đại diện 371327 Amy
Giải hộ mình với
Bởi 371327 Amy - Thứ năm, 4 Tháng năm 2017, 10:45 PM
 
một con lắc lò xo lò xo gồm quả nặng khối lượng 400400g, k==40N//m. Ban đầu, con lắ có biên độ dao động 5cm. Khi dao động hoàn toàn mất hẳn thì nhiệt lượng tỏa ra từ con lắc là bao nhiêu?