HÌnh đại diện 129121 Dung
Vật lý 10
Bởi 129121 Dung - Thứ tư, 26 Tháng tư 2017, 06:44 PM
 
Một con lắc đơn gồm 1 dây nhẹ, không giãn dài l=0,8m, đầu trên của dây được gắn cố định tại I, còn đầu dưới gắn vật có khối lượng m=0,2kg. Từ vị trí cân bằng người ta truyền cho vận tốc ban đầu có độ lớn vo và có phương vuông góc với dây. Biết gia tốc trọng trường là g=10m/s2. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật

a. Biết v0=5m/s. Tính vận tốc và lực căn của dây khi dây treo có phương nằm ngang.

b. Vận tốc vo phải có giá trị như thế nào để vật chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh I.

c. Nếu ban đầu con lắc được treo trên một chiếc xe lăn đang đứng yên có khối lượng M=0,4 kg xe có thể chuyển động không ma sát trên sàn ngang. Biết vo= 10m/s . Tính vận tốc cảu vật và của xe lăn khi vật ở vị trí cao nhất.
giúp mình với, cảm ơn nhiều