HÌnh đại diện 369340 hoa
e cần gấp ai jup e luôn dc k ạ.lí 11
Bởi 369340 hoa - Thứ tư, 22 Tháng ba 2017, 09:22 PM
 
một đĩa tròn mỏng bằng gỗ bán kính r=5cm nổi trên mặt nước ở tâm đĩa có gắn một cây kim thẳng đứng chìm trong nước n=4/3 dù đặt mắt trên mặt thoáng ở đâu cũng không thấy cây kim.tìm chiều dài tối đa của cây kim