HÌnh đại diện 351493 xuân
giải va hướng dẫn pp giúp ạ
Bởi 351493 xuân - Thứ hai, 12 Tháng chín 2016, 10:43 AM
 
một vật điều hòa theo pt x=10cos(10ut).thời điểm vật đi qua vị trí N có li độ xN=5cm lần thứ 1000 theo chiều âm là:A=199,833s B=19,98s C=189,98s D=1000s