HÌnh đại diện 351024 Tùng
Các anh chị giúp em với ạ
Bởi 351024 Tùng - Thứ tư, 31 Tháng tám 2016, 08:56 PM
 
Một người có thể đi từ A đến B theo các cách sau:
C1:Đi tàu điện trên đường có một trạm nghỉ C.Tuyến nào tàu cũng nghỉ ở đây 1/2 giờ
C2:Đi bộ nếu cùng khởi hành một lúc với tàu thì khi tàu đến B người ấy còn cách B 1km
C3:Đi bộ cùng khởi hành một lúc với tàu khi tàu đến trạm nghỉ người ấy mới đi được 4km nhưng vì tàu nghỉ 1/2 giờ nên người ấy đến trạm nghỉ vừa kịp lúc tàu chuyển bánh và lên tàu đi tiếp về B
C4:Đi tàu từ A đến trạm nghỉ thì người ấy xuống đi bộ luôn về B nên đến trước 15 phút
Hãy xác định:
a)Đoạn đường AB
b)Vị trí trạm nghỉ C
c)Vận tốc của tàu và người
d)Thời gian đi theo mỗi cách