HÌnh đại diện 348715 ngọc
vật lý
Bởi 348715 ngọc - Thứ sáu, 10 Tháng sáu 2016, 11:59 AM
 
1 người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 101cm , điểm cực cận cách mắt 16cm , khi đeo kính sửa cách mắt 1cm (nhìn vật ở vô cực ko phải điều tiết ) người ấy nhìn vật gần nhất cách mắt bao nhiêu