HÌnh đại diện 347659 Phạm Văn Trưởng
bài tập vật lý
Bởi 347659 Phạm Văn Trưởng - Thứ tư, 11 Tháng năm 2016, 10:50 PM
 
một thang máy có khối lượng 1 tấn chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là 2 m/s2. Công của thang máy thực hiện trong 5s là, gia tốc g=10 m/s2