HÌnh đại diện 343875 phạm thị lệ huyền
các dạng năng lượng
Bởi 343875 phạm thị lệ huyền - Thứ sáu, 19 Tháng hai 2016, 09:05 PM
 
một hòn bi có m=20kg được ném thẳng đứng lên cao với v=4m/s từ độ cao16m so với mặt đất
a.Tính độ cao cực đại mà bi đạt được
B.Trong hệ quy chiếu mặt đất tính Wđ,wt,w tại vị trí ném
C,tìm vị trí hòn bi có thế năng bằng động năng
D,nếu có lực cản 5N tác dụng thì độ cao cực đại mà vật có?