HÌnh đại diện 343750 hieu
lam ho to
Bởi 343750 hieu - Thứ ba, 16 Tháng hai 2016, 09:48 PM
 
tac dung luc f 200N len 1 vat m 40g. theo phuong nam ngang tren mat san nam ngang cho g 10m/s^2 he so ma sat muy 0,25 tinh van toc cua vat khi vat chuyen dich doan 10m giwi bang phuong phap dong luc hoc va ap dung dl dong nang