HÌnh đại diện 333528 Đỗ Minh Quân
giúp em chi tiết bài này ạ!
Bởi 333528 Đỗ Minh Quân - Thứ năm, 7 Tháng một 2016, 10:22 AM
 
cần đẩy AB chuyển động nhanh dần đều sau 4s trượt từ vị trí cao nhất xuống 1 đoạn h=4cm làm cho bán cầu bán kính R=10cm trượt trên nền ngang. TÌm vận tốc và gia tốc bán cầu.