HÌnh đại diện 341786 Nguyễn Trịnh Cường
giúp mình với
Bởi 341786 Nguyễn Trịnh Cường - Thứ năm, 24 Tháng mười hai 2015, 08:49 PM
 
Một xe lửa có M = 100 tấn đang cđtđ trên một mp nằm ngang với v = 54 km/h thì một số toa cuối có khối lượng tổng cộng m = 10 tấn rời khỏi xe. Biết lực kéo của đầu máy không đổi. Biết u = 0 009, g = 10(m/s2).
a, tìm Fk = ?
b, tính a của xe lửa khi mất một số toa cuối và gia tốc của số toa rời khỏi xe?
c, khi một số toa cuối dừng lại thì xe lửa cách nó bao xa?