HÌnh đại diện 339789 Nguyễn Văn Phúc
giúp mình bài toán vật lý này gấp
Bởi 339789 Nguyễn Văn Phúc - Thứ hai, 23 Tháng mười một 2015, 08:51 PM
 
câu hỏi: để mắc đường dây tải điện từ địa điểm A đến địa điểm B, ta cần 1000kg dậy đồng. Muốn thay dây đồng bằng dậy nhôm mà vẫn đảm bảo chất lượng truyền điện, ít nhất phải dùng bao nhiêu kilogam dậy nhôm? Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3, của nhôm là 2700 kg/m3.