HÌnh đại diện Quách  Luân
BÀI TẬP NÂNG CAO : CHUYỂN ĐỘNG CƠ VÀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
Bởi Quách Luân - Thứ năm, 8 Tháng mười 2009, 03:24 PM
 
1/ Nếu lấy gốc thời gian là lúc 7h thì ít nhất sau bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?

2. Giữa hai bến sông A và B có hai tàu chuyển thư chạy thẳng đều. Tàu đi từ A chạy xuôi dòng, tàu đi từ B chạy ngược dòng. Khi gặp nhau và chuyển thư, mỗi tàu ngay lập tức trở lại bến xuất phát. Nếu khởi hành cùng lúc thì tàu từ A đi về mất 3h, tàu từ B đi và về mất 1h 30min.

Hỏi nếu muốn thời gian đi và về của hai tàu bằng nhau thì tàu A phải khởi hành trễ hơn tàu B bao lâu? Cho biết tốc độ của hai tàu khi xuôi dòng cũng như khi ngược dòng đều bằng nhau.

cho em hoj may baj nay lam the nao vay ?em hoc truong nguyen khuyen lop 10CA1