HÌnh đại diện Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Làm thế nào chèn flash hay đoạn video vào nội dung bài học
Bởi Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Thứ bảy, 30 Tháng năm 2009, 08:16 AM
 

Tôi cần chèn một đoạn flash, đạon video vào nội dung bài học. Tôi đã up được file này lên kho tài nguyên của lớp học nhưng khi insert vào thì hệ thống bao đó không phải là một hình ảnh nên không cho chèn thêm vào. Tôi phải làm thế nào?

À, theo tôi, admin nên ghi rõ phần này vào phần hướng dẫn chung dành cho GV luôn vì thiết nghĩ những GV sau này sử dụng sẽ rất cần đến nó.