HÌnh đại diện Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Thống kê số người tham gia
Bởi Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Thứ tư, 13 Tháng năm 2009, 11:20 AM
 
Tôi muốn thống kê lại tổng số người tham gia lớp học, số ngừơi lên lớp hằng ngày, số người tham gia các hoạt động có trong lớp học thì làm như thế nào?