HÌnh đại diện 335162 Nguyễn Văn Hưng
Trả lời: giup e vs kho qua :( :(
Bởi 335162 Nguyễn Văn Hưng - Chủ nhật, 20 Tháng chín 2015, 06:08 PM
 
a/ +Một cách gần đúng (bỏ qua lực quán tính tự quay quanh trục Trái đất vì rất nhỏ), vật ở vị trí độ cao h, ta coi trọng lực bằng lực hấp dẫn đặt lên vật: P=Fhd mg=GmM/(R+h)^2
g=GM/(R+h)^2 (1).
+Tại mặt đất h=0 km thay vào (1) ta được: go=GM/R^2 (2).
+Lấy (1) chia cho (2):
g/go=R^2/(R+h)^2 =1/2
->h=R(căn2-1)=6400(căn2-1)=2651km.
lưu ý:
h: Khoảng cách từ vật m tới mặt đất.
R: Khoảng cách từ mặt đất tới tâm trái đất.
R+h: Khoảng cách vật m ở vị trí có độ cao h so với mặt đất tới tâm trái đất.
b/ Tại nơi có h=(1/3)R thì g=??
ta thay h=(1/3)R vào (1) ta được:
g=GM/(R+(R/3)))^2=(9/16)*(GM/R^2)=(9/16)*g0=(9/16)*10=5,625m/s^2.