HÌnh đại diện 133894 đặng thị tuyết
Trả lời: Các anh chị, các bạn giỏi Lý giúp em bài này với! Điểm M thuộc đường trung trực và dao động cùng pha với 2 nguồn
Bởi 133894 đặng thị tuyết - Thứ hai, 22 Tháng sáu 2015, 04:50 PM
 
căn bậc 2 của 11