HÌnh đại diện 331891 La Minh Hue
Các anh chị, các bạn giỏi Lý giúp em bài này với! Điểm M thuộc đường trung trực và dao động cùng pha với 2 nguồn
Bởi 331891 La Minh Hue - Chủ nhật, 21 Tháng sáu 2015, 01:07 AM
 
Tại 2 điểm A và B trên mặt nước cách nhau 10cm, ta tạo ra 2 sóng kết hợp cùng biên độ 2cm, có bước sóng 2cm. Điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất (O là trung điểm của AB) sao cho sóng tại M cùng pha với sóng tại A và B. Khoảng cách OM là?
HÌnh đại diện 133894 đặng thị tuyết
Trả lời: Các anh chị, các bạn giỏi Lý giúp em bài này với! Điểm M thuộc đường trung trực và dao động cùng pha với 2 nguồn
Bởi 133894 đặng thị tuyết - Thứ hai, 22 Tháng sáu 2015, 04:50 PM
 
căn bậc 2 của 11