HÌnh đại diện 254893 nguyen quang tuan
Ai giúp em câu này với al , ! em cảm ơn :(
Bởi 254893 nguyen quang tuan - Thứ bảy, 20 Tháng sáu 2015, 07:20 PM
 
. Cho đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, một đoạn mạch X và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa L và X, N là điểm nối giữa X và C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cosωt với ω thỏa mãn điều kiện LCω2 = 1. Khi đó điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AN (chứa L và X) gấp lần điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB (chứa X và C). Độ lệch pha lớn nhất giữa điện áp của cuộn dây và đoạn mạch X bằng bao nhiêu ?