HÌnh đại diện 328918 Kẹo Đắng
Sóng điện từ
Bởi 328918 Kẹo Đắng - Thứ ba, 16 Tháng sáu 2015, 09:57 PM
 
Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt không?