HÌnh đại diện 331177 diep
mach Lc
Bởi 331177 diep - Thứ sáu, 5 Tháng sáu 2015, 11:31 AM
 
cho hoi . năng lượng điện từ có tỉ lệ mũ 4 với tần số không