HÌnh đại diện 330289 Nguyễn Văn Thế
Trả lời: Giúp em với!
Bởi 330289 Nguyễn Văn Thế - Thứ tư, 13 Tháng năm 2015, 07:01 PM
 
máy thứ nhất có công suất lớn hơn