HÌnh đại diện 271677 tien
Trả lời: giải giúp em với ạ thanks nhiều
Bởi 271677 tien - Chủ nhật, 3 Tháng năm 2015, 12:15 AM
 
lúc đầu đoàn tàu chạy đều nên lực kéo F= lực ma sát =muy.M.g
sau khi đứt nối các toa cuối chuyển động chậm dần đều với gia tốc a=-muy.g
còn phần đầu vẫn chịu lực kéo F và lực ma sát muy.(M-m)g nên chuyển động nhanh dần. Chọn trục ox... viết pt và tìm khoảng cách...