HÌnh đại diện 328040 Nguyễn Quỳnh
giải giúp em với ạ thanks nhiều
Bởi 328040 Nguyễn Quỳnh - Thứ năm, 9 Tháng tư 2015, 10:16 PM
 
Đoàn tàu có khối lượng M = 500 tấn đang chạy đều trên đường nằm ngang thì toa cuối có khối
lượng m = 20 tấn bị đứt dây nối và rời ra. Xét hai trường hợp:
a. Toa này chạy một đoạn đường l = 480m thì dừng. Lúc nó dừng đoàn tàu cách nó bao nhiêu mét
nếu lái tàu không biết là sự cố.
b. Sau khi sự cố xảy ra, đoàn tàu chạy được đoạn đường d = 240m thì lái tàu biết và tắt động cơ,
nhưng không phanh. Tính khoảng cách giữa đoàn tàu và toa lúc cả hai đã dừng.
Giả thiết lực ma sát cản đoàn tàu, hoặc toa, tỉ lệ với trọng lượng và không phụ thuộc vào vận tốc;
động cơ đầu tàu khi hoạt động sinh ra lực kéo không đổi.
HÌnh đại diện 271677 tien
Trả lời: giải giúp em với ạ thanks nhiều
Bởi 271677 tien - Chủ nhật, 3 Tháng năm 2015, 12:15 AM
 
lúc đầu đoàn tàu chạy đều nên lực kéo F= lực ma sát =muy.M.g
sau khi đứt nối các toa cuối chuyển động chậm dần đều với gia tốc a=-muy.g
còn phần đầu vẫn chịu lực kéo F và lực ma sát muy.(M-m)g nên chuyển động nhanh dần. Chọn trục ox... viết pt và tìm khoảng cách...