HÌnh đại diện 325241 Bi
Áp suất khó !!! Xin giúp tôi
Bởi 325241 Bi - Thứ bảy, 28 Tháng hai 2015, 11:11 PM
 
Một ống thủy tinh có dạng hình trụ, có khối lượng đáng kể, chiều dài l, tiết diện đều, một đầu kín, một đầu hở. Ban đầu ống được đặt trong không khí. Sau đó ống được thả nhẹ xuống một hồ nước theo phương thẳng đứng theo cách sau:
Lần I: đáy ống ở dưới, miệng ống bên trên. Khi cân bằng, ống tự nổi trên mặt nước với phần miệng trong ống còn nhô khỏi mặt nước là h.
Lần II: miệng ở dưới, đáy ống ở trên. Khi cân bằng, ống tự nổi một phần trên mặt nước, có một phần nước dâng vào trong ống đến mức A thấp hơn mặt thoáng của nước hồ 1 khoảng x. Khi đó không khí trong ống có thể tích là V1 và áp suất không khí trong ống là P1
a.Hãy tính x và P1
b.Lần III: từ vị trí cân bằng ở lần II, người ta dìm ống theo phương thẳng đứng xuống, ống ngập hẳn trong lòng hồ sao cho đáy ống cách mặt nước hồ một khoảng y thì khi buông tay ống có thể tự lơ lứng hoàn toàn trong nước.
Khi đó thể tích không khí trong ống là V1= V2/n (n>1) và áp suất khí là P2. Hãy tính y.
c. Từ vị trí cân bằng lần III của ống trong câu b, nếu là dịch ống theo phương thẳng đứng lên hoặc xuống một chút rồi buông ra thì ống sẽ tiếp tục tự đứng yên lơ lửng trong nước hay sẽ di chuyển đi? Tại sao?
Cho biết:
-Khối lượng không khí trong ống và nhiệt độ khí trong các trạng thái trên luôn không đổi, do vậy áp suất và thể tích bên trong ống luôn là hằng số (P1.V1=P2.V2-...= hằng số)
-Áp suất không khí gần mặt nước hồ là P0, trọng lượng riêng nước là d, coi tổng thể tích phần thành ống và đáy ống rất nhỏ, không đáng kể so với thể tích phần không khí chứa trong ống, khối lượng không khí trong ống không đáng kể so với khối lượng ống.
-Các đại lượng l,h,P0,d,n coi như đã biết.