HÌnh đại diện 323347 phạm tuấn anh
HELP BÀI KHÓ NÈ: một vật nặng 5kg được đặt trên một buồng thang may. Tìm áp lực cua vật lên thang máy trong các th sau
Bởi 323347 phạm tuấn anh - Chủ nhật, 11 Tháng một 2015, 02:58 PM
 

a) thang may chuyển động chậm dần đều đi lên
b) thang máy chuyển động chậm dần đều đi xuống
c) thang máy chuyển động nhanh dần đều di len
d) thang máy cđ nhanh dan deu di xuong
e) thang máy rơi tự
tiện thể giúp mình:-phân tích tất cả các lực tác dung lên vật trong hệ quy chiếu gắn với trái đất trong các trường hợp trên
-phân tích tất cả các lực tác dung len vat trong hệ quy chiếu gắn voi thang may trong tung truong hop trên