HÌnh đại diện 320897 Demon
Help
Bởi 320897 Demon - Chủ nhật, 7 Tháng mười hai 2014, 06:12 PM
 
Năm nay lên 12 mà mình cảm thấy thất bại ở môn lý về công thức về hệ thống câu hỏi trong các để khiên mình không hiểu và mình cần 1 người online thường xuyên để giúp đở mình
fb của mình : https://www.facebook.com/buiquang.truong.96
yahoo: buiquangtruonglop10a2@yahoo.com